Natuur of Huisdier?

Eekhoorns als huisdier?

De eekhoorn die in de natuur zijn leven leidt is een genot om te bestuderen. Het is geweldig te zien hoe de eekhoorn druk is met het verzamelen van voedsel, het bouwen van nesten, het spelen en het grootbrengen van een nest. Geen volière kan hier tegen op.

Rafflesi Prevost eekhoorn

Een ander aspect is meer filosofisch van aard; voel u vrij om het over te slaan als je niet in een filosofische stemming bent. Feit: De eekhoorn is een wild dier. Als zodanig, wordt het geboren met een wilde, vrije geest. Eekhoorns die in gevangenschap worden gehouden hebben kunnen die geest kwijtraken. Ze worden levensloos en zien er verveeld uit. Het is verschrikkelijk om eekhoorns te zien die zo weinig nog hebben van het wilde en vrije waarmee ze geboren zijn. Soms de hele dag hetzelfde rondje te maken in het hok. Of zelfs uit verveling de gehele dag liggen te slapen.