Baby Eekhoorns

Kleine eekhoorntjes

In Europa is de Species Sciurus vulgaris of te wel de Europese rode eekhoorn wijdt verspreid in de bossen. Bij voorkeur houdt dit soort zich op in gemengde bossen met veel naaldbomen. Om verschillende redenen komt het voor dat er jonge eekhoorns zijn die niet meer verzorgt (kunnen) worden door hun moeder. De twee mogelijkheden die dan ontstaan zijn het jonge, afhankelijke dier aan zijn lot over te laten of het met de hand op te voeden.

Jonge Prevosteekhoorns

Dat opvoeden kun je zelf doen of je kunt het dier aanmelden bij Stichting eekhoorn opvang of mbv de eekhoornclub op zoek gaan naar een ervaren surrogaatmoeder. Gegevens van Stichting eekhoornopvang kun je vinden op www.eekhoornopvang.nl . Zij zijn de enige instantie met een ontheffing voor het houden en vervoeren van de Europese rode eekhoorn.